Com es gestiona Freedom Coop

Per ser membre de Freedom Coop necessites subscriure almenys una acció amb un valor nominal de 30 € (30 FAIR) cadascuna, o dos si ets un col·lectiu (60 FAIR). Amb aquesta contribució ajudes a la Freedom Coop a aconseguir els recursos financers que necessita. Les accions no comporten cap interès i podrà ser recuperat en donar-se de baixa. Per tal de donar suport a la administració i gestió els membres autoocupats abonaran a més una quota periòdica de forma trimestral, que es determina en funció dels beneficis de cada membre que s’obté de la diferència entre les seves factures d’ingressos i despeses. Aquesta quota trimestral només s’aplica als membres autoocupats.
D’aquesta manera, la quantitat és variable, depenent de les teves ingressos diaris, per l’ús de les eines de Freedom Coop. Comparat amb el sistema impositiu dels estats, aquest és un sistema més just. Si no tens ingressos, o aquests són baixos en iniciar la teva activitat econòmica, la quota roman en zero o un nivell mínim com pots veure a la taula més avall. D’aquesta manera podem evitar entrar en una espiral de deute que només afavoreix els estats i els bancs.
Pels membres sense  projecte d’autoocupació que necessitin generar factures esporàdiques la quota serà del 8% del total de cada factura.
Per a membres que tinguin forma jurídica, usant Freedom Coop (per estalviar en certs impostos) en benefici de l’economia circular, per cada factura la quota serà del 5% en general i del 2% en cas de béns amb IVA reduït al seu propi país .
Mitjançant el pagament d’aquestes quotes contribueixes directament a una infraestructura econòmica alternativa i seran redistribuïts com s’explica a la secció de nodes locals (link to local nodes page).
IMPORTANT
Totes les accions adquirides seran abonades en FAIRCOIN. Per això, tots els membres necessiten tenir un moneder de Faircoin. El moneder es crearà automàticament per a cada membre a través de la Plataforma Oberta Col·laborativa (OCP).
La forma més senzilla de convertir Euros a Faircoin és a través de //getfaircoin.net/ i els rebràs a la teva adreça personal de Faircoin en OCP.
La taxa de canvi és 1 € = 1 FAIR. Pots utilitzar els Faircoin per a totes les activitats econòmiques a la plataforma inclòs el pagament de quotes.
Si tens algun problema per instal·lar o utilitzar un moneder fora de Freedom Coop i la Plataforma (OCP) si us plau posa’t en contacte amb el suport en el teu node local oa  la FairNetwork //fair.coop/
Taula per al càlcul de la quota
El càlcul de les quotes de cada membre es fa cada tres mesos. La taula a continuació mostra el criteri de càlcul de la quantitat progressiva i es basa en els beneficis individuals després de tots els pagaments rebuts durant aquest període. Per ingressos majors de 10.000 Euros la quota correspon a 24.7% i no s’augmenta més. Si un membre té ingressos de diferents projectes la quota es calcula per la suma de tots ells.
Des De – A  Benefici Trimestral quota trimestral € Quota trimestral Fair % min. % max
0€ – 300€ 0 0 0 0
301€ – 500€ 15 15 3% 5%
501€ – 750€ 30 30 4.0% 6.0%
751€ – 1000€ 50 50 5.0% 6.65%
1001€ – 1250€ 70 70 5.6% 7.0%
1251€ – 1500€ 95 95 6.3% 7.6%
1501€ – 1750€ 120 120 6.8% 8.0%
1700€ – 2000€ 150 150 7.5% 8.8%
2001€ – 2250€ 180 180 8.0% 9.0%
2251€ – 2500€ 215 215 8.6% 9.5%
2501€ – 2750€ 250 250 9.0% 10.0%
2751€ – 3000€ 290 290 9.7% 10.5%
3001€ – 3250€ 335 335 10.3% 11.2%
3251€ – 3500€ 380 380 10.8% 11.7%
3501€ – 3750€ 430 430 11.5% 12.3%
3751€ – 4000€ 480 480 12.0% 12.8%
4001€ – 4250€ 535 535 12.6% 13.4%
4251€ – 4500€ 590 590 13.1% 13.9%
4501€ – 4750€ 650 650 13.7% 14.4%
4751€ – 5000€ 710 710 14.2% 14.9%
5001€ – 5250€ 775 775 14.8% 15.5%
5251€ – 5500€ 845 845 15.4% 16.1%
5501€ – 5750€ 920 920 16.0% 16.7%
5751€ – 6000€ 995 995 16.6% 17.3%
6251€ – 6500€ 1075 1075 16.5% 17.2%
6501€ – 6750€ 1160 1160 17.2% 17.8%
6751€ – 7000€ 1245 1245 17.8% 18.4%
7001€ – 7250€ 1330 1330 18.3% 19.0%
7251€ – 7500€ 1415 1415 18.9% 19.5%
7501€ – 7750€ 1505 1505 19.4% 20.1%
7751€ – 8000€ 1595 1595 19.9% 20.6%
8001€ – 8250€ 1685 1685 20.4% 21.0%
8251€ – 8500€ 1780 1780 20.9% 21.6%
8501€ – 8750€ 1880 1880 21.5% 22.1%
8751€ – 9000€ 1980 1980 22.0% 22.6%
9001€ – 9250€ 2085 2085 22.5% 23.2%
9251€ – 9500€ 2190 2190 23.0% 23.7%
9501€ – 9750€ 2300 2300 23.6% 24.2%
9751€ – 10000€ 2410 2410 24.1% 24.7%