Com es gestiona Freedom Coop

Per ser membre de Freedom Coop necessites subscriure almenys una acció amb un valor nominal de 30 € (25 FAIR) cadascuna, o dos si ets un col·lectiu (50 FAIR). Amb aquesta contribució ajudes a la Freedom Coop a aconseguir els recursos financers que necessita. Les accions no comporten cap interès i podrà ser recuperat en donar-se de baixa. Per tal de donar suport a la administració i gestió els membres autoocupats abonaran a més una quota periòdica de forma trimestral, que es determina en funció dels beneficis de cada membre que s’obté de la diferència entre les seves factures d’ingressos i despeses. Aquesta quota trimestral només s’aplica als membres autoocupats.
D’aquesta manera, la quantitat és variable, depenent de les teves ingressos diaris, per l’ús de les eines de Freedom Coop. Comparat amb el sistema impositiu dels estats, aquest és un sistema més just. Si no tens ingressos, o aquests són baixos en iniciar la teva activitat econòmica, la quota roman en zero o un nivell mínim com pots veure a la taula més avall. D’aquesta manera podem evitar entrar en una espiral de deute que només afavoreix els estats i els bancs.
Pels membres sense  projecte d’autoocupació que necessitin generar factures esporàdiques la quota serà del 8% del total de cada factura.
Per a membres que tinguin forma jurídica, usant Freedom Coop (per estalviar en certs impostos) en benefici de l’economia circular, per cada factura la quota serà del 5% en general i del 2% en cas de béns amb IVA reduït al seu propi país .
Mitjançant el pagament d’aquestes quotes contribueixes directament a una infraestructura econòmica alternativa i seran redistribuïts com s’explica a la secció de nodes locals (link to local nodes page).
IMPORTANT
Totes les accions adquirides seran abonades en FAIRCOIN. Per això, tots els membres necessiten tenir un moneder de Faircoin. El moneder es crearà automàticament per a cada membre a través de la Plataforma Oberta Col·laborativa (OCP).

És obligatori el canvi a FairCoin del 10% dels ingressos per facturació a FairCoin. Aquestos FairCoins estan destinats a pagar la quota de subscripció a FreedomCoop. Els FairCoins canviats s’abonaran al compte dels/de les membres.

La taxa de canvi és 1 FAIR = 1.2 €. 
Taula per al càlcul de la quota
El càlcul de les quotes de cada membre es fa cada tres mesos. La taula a continuació mostra el criteri de càlcul de la quantitat progressiva i es basa en els beneficis individuals després de tots els pagaments rebuts durant aquest període. Per ingressos majors de 10.000 Euros la quota correspon a 24.7% i no s’augmenta més. Si un membre té ingressos de diferents projectes la quota es calcula per la suma de tots ells.
Des De – A  Benefici Trimestral quota trimestral € Quota trimestral Fair % min. % max
0€ – 300€ 0 0 0 0
301€ – 500€ 15 12.5 3% 5%
501€ – 750€ 30 25 4.0% 6.0%
751€ – 1000€ 50 41.6 5.0% 6.65%
1001€ – 1250€ 70 58.3 5.6% 7.0%
1251€ – 1500€ 95 79.1 6.3% 7.6%
1501€ – 1750€ 120 100 6.8% 8.0%
1700€ – 2000€ 150 125 7.5% 8.8%
2001€ – 2250€ 180 150 8.0% 9.0%
2251€ – 2500€ 215 179.1 8.6% 9.5%
2501€ – 2750€ 250 208.3 9.0% 10.0%
2751€ – 3000€ 290 241.6 9.7% 10.5%
3001€ – 3250€ 335 279.1 10.3% 11.2%
3251€ – 3500€ 380 316.6 10.8% 11.7%
3501€ – 3750€ 430 358.3 11.5% 12.3%
3751€ – 4000€ 480 400 12.0% 12.8%
4001€ – 4250€ 535 445.8 12.6% 13.4%
4251€ – 4500€ 590 491.6 13.1% 13.9%
4501€ – 4750€ 650 541.6 13.7% 14.4%
4751€ – 5000€ 710 591.6 14.2% 14.9%
5001€ – 5250€ 775 645.8 14.8% 15.5%
5251€ – 5500€ 845 704.1 15.4% 16.1%
5501€ – 5750€ 920 766.6 16.0% 16.7%
5751€ – 6000€ 995 829.1 16.6% 17.3%
6251€ – 6500€ 1075 895.8 16.5% 17.2%
6501€ – 6750€ 1160 966.6 17.2% 17.8%
6751€ – 7000€ 1245 1027.5 17.8% 18.4%
7001€ – 7250€ 1330 1108.3 18.3% 19.0%
7251€ – 7500€ 1415 1179.1 18.9% 19.5%
7501€ – 7750€ 1505 1254.1 19.4% 20.1%
7751€ – 8000€ 1595 1329.1 19.9% 20.6%
8001€ – 8250€ 1685 1404.1 20.4% 21.0%
8251€ – 8500€ 1780 1483.3 20.9% 21.6%
8501€ – 8750€ 1880 1566.6 21.5% 22.1%
8751€ – 9000€ 1980 1650 22.0% 22.6%
9001€ – 9250€ 2085 1737.5 22.5% 23.2%
9251€ – 9500€ 2190 1825 23.0% 23.7%
9501€ – 9750€ 2300 1916.6 23.6% 24.2%
9751€ – 10000€ 2410 2008.3 24.1% 24.7%