ΠΩΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ

ΤΟΝ FREEDOM COOP

Για να γίνετε μέλος του Freedom Coop θα πρέπει να κατέχετε τουλάχιστον μια μετοχή ονομαστικής αξίας 30€ (60 FAIR) η κάθε μία. Οι μετοχές δεν αποφέρουν κανένα κέρδος και θα επιστρέφονται με τη λήξη της ιδιότητας του μέλους.
Για τις τρέχουσες διαχειριστικές και τεχνικές δαπάνες, θα πρέπει να καταβάλλετε μια περιοδική συνδρομή μέλους κάθε τρεις μήνες, ανάλογα με τα εισοδήματά σας από τη χρήση των εργαλείων του Freedom Coop. Σε σύγκριση με πολλά συστήματα κρατικής φορολογίας θεωρούμε ότι αυτό είναι πολύ πιο δίκαιο. Εάν έχετε χαμηλό ή καθόλου εισόδημα κατά την έναρξη της οικονομικής σας δραστηριότητας, η συνδρομή αυτή είναι μηδενική ή ελάχιστη, όπως μπορείτε να δείτε στον παρακάτω πίνακα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε όλοι να αποφύγουμε να συμμετάσχουμε στο φαύλο κύκλο του χρέους που λειτουργεί προς όφελος των κρατών και των τραπεζών. Με την καταβολή αυτής της συνδρομής συμβάλετε άμεσα στην οικοδόμηση μιας εναλλακτικής οικονομίας, δεδομένου ότι αυτή αναδιανέμεται, όπως εξηγείται, στους Τοπικούς Κόμβους.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Όλες οι μετοχές και οι συνδρομές των μελών θα καταβάλλονται σε FairCoin. Οπότε, όλα τα μέλη θα πρέπει να διαθέτουν ένα ψηφιακό πορτοφόλι FaiCoin, εναλλακτικά ένα τέτοιο πορτοφόλι θα δημιουργείται αυτόματα για κάθε μέλος κατά την εγγραφή του στην ανοικτή συνεργατική πλατφόρμα OCP.
Ο ευκολότερος τρόπος για να μετατρέψετε μερικά ευρώ σε Faircoin είναι μέσω της υπηρεσίας //getfaircoin.net/
Η ισοτιμία είναι 1 € = 2 FAIR
Αν έχετε πρόβλημα στο να εγκαταστήσετε ή να δημιουργήσετε ένα πορτοφόλι, εκτός Freedom Coop και OCP, αναζητήστε υποστήριξη στον τοπικό κόμβο σας ή στο κοινωνικό δίκτυο FairNetwork //fair.coop/fairnetwork/
Ο υπολογισμός αυτός αναφέρεται σε μεμονωμένα άτομα για διάστημα τριών μηνών. Ο πίνακας ακολουθεί ένα κριτήριο προοδευτικής φορολόγησης που βασίζεται στα προσωπικά εισοδήματα που σχετίζονται με πληρωμές που έχουν ληφθεί και έγιναν στην περίοδο αυτή. Για εισοδήματα μεγαλύτερα από 10.000 ευρώ η φορολόγηση σταματάει στο 24,7% και δεν αυξάνεται περαιτέρω.
Εάν κάποιο μέλος έχει εισοδήματα από διάφορα έργα, η συνδρομή του θα βασίζεται στο σύνολο όλων αυτών των εισοδημάτων.
Στην περίπτωση συλλογικών εγχειρημάτων, όπου οι συμμετέχοντες στην εργασία δεν είναι μέλη, η συνδρομή θα πρέπει να καταβάλλεται από τη συλλογικότητα, ως ατομική. Αυτό σημαίνει ότι τα εγχειρήματα αυτά θα μπορούσαν να έχουν μειωμένη συνδρομή, εάν οι συμμετέχοντές τους εγγραφούν ατομικά ως μέλη στον Freedom Coop, λόγω της προοδευτικής φορολόγησης.
Τα έσοδα από τις συνδρομές των μελών, θα αναδιανέμονται όπως εξηγείται στην ενότητα για τους Τοπικούς Κόμβους.
Αυτός είναι ο πίνακας για τις συνδρομές των μελών.
ΑΠΟ – ΜΕΧΡΙ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ € ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ FAIR % min. % max
0€ – 300€ 0 0 0 0
301€ – 500€ 15 30 3% 5%
501€ – 750€ 30 60 4.0% 6.0%
751€ – 1000€ 50 100 5.0% 6.65%
1001€ – 1250€ 70 140 5.6% 7.0%
1251€ – 1500€ 95 190 6.3% 7.6%
1501€ – 1750€ 120 240 6.8% 8.0%
1700€ – 2000€ 150 300 7.5% 8.8%
2001€ – 2250€ 180 360 8.0% 9.0%
2251€ – 2500€ 215 430 8.6% 9.5%
2501€ – 2750€ 250 500 9.0% 10.0%
2751€ – 3000€ 290 580 9.7% 10.5%
3001€ – 3250€ 335 670 10.3% 11.2%
3251€ – 3500€ 380 760 10.8% 11.7%
3501€ – 3750€ 430 860 11.5% 12.3%
3751€ – 4000€ 480 960 12.0% 12.8%
4001€ – 4250€ 535 1070 12.6% 13.4%
4251€ – 4500€ 590 1180 13.1% 13.9%
4501€ – 4750€ 650 1300 13.7% 14.4%
4751€ – 5000€ 710 1420 14.2% 14.9%
5001€ – 5250€ 775 1550 14.8% 15.5%
5251€ – 5500€ 845 1690 15.4% 16.1%
5501€ – 5750€ 920 1840 16.0% 16.7%
5751€ – 6000€ 995 1990 16.6% 17.3%
6251€ – 6500€ 1075 2150 16.5% 17.2%
6501€ – 6750€ 1160 2320 17.2% 17.8%
6751€ – 7000€ 1245 2490 17.8% 18.4%
7001€ – 7250€ 1330 2660 18.3% 19.0%
7251€ – 7500€ 1415 2830 18.9% 19.5%
7501€ – 7750€ 1505 3010 19.4% 20.1%
7751€ – 8000€ 1595 3190 19.9% 20.6%
8001€ – 8250€ 1685 3370 20.4% 21.0%
8251€ – 8500€ 1780 3560 20.9% 21.6%
8501€ – 8750€ 1880 3760 21.5% 22.1%
8751€ – 9000€ 1980 3960 22.0% 22.6%
9001€ – 9250€ 2085 4170 22.5% 23.2%
9251€ – 9500€ 2190 4380 23.0% 23.7%
9501€ – 9750€ 2300 4600 23.6% 24.2%
9751€ – 10000€ 2410 4820 24.1% 24.7%