ΠΩΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ

ΤΟΝ FREEDOM COOP

Για να γίνετε μέλος του Freedom Coop θα πρέπει να κατέχετε τουλάχιστον μια μετοχή ονομαστικής αξίας 30€ (50 FAIR) η κάθε μία. Οι μετοχές δεν αποφέρουν κανένα κέρδος και θα επιστρέφονται με τη λήξη της ιδιότητας του μέλους.
Για τις τρέχουσες διαχειριστικές και τεχνικές δαπάνες, θα πρέπει να καταβάλλετε μια περιοδική συνδρομή μέλους κάθε τρεις μήνες, ανάλογα με τα εισοδήματά σας από τη χρήση των εργαλείων του Freedom Coop. Σε σύγκριση με πολλά συστήματα κρατικής φορολογίας θεωρούμε ότι αυτό είναι πολύ πιο δίκαιο. Εάν έχετε χαμηλό ή καθόλου εισόδημα κατά την έναρξη της οικονομικής σας δραστηριότητας, η συνδρομή αυτή είναι μηδενική ή ελάχιστη, όπως μπορείτε να δείτε στον παρακάτω πίνακα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε όλοι να αποφύγουμε να συμμετάσχουμε στο φαύλο κύκλο του χρέους που λειτουργεί προς όφελος των κρατών και των τραπεζών. Με την καταβολή αυτής της συνδρομής συμβάλετε άμεσα στην οικοδόμηση μιας εναλλακτικής οικονομίας, δεδομένου ότι αυτή αναδιανέμεται, όπως εξηγείται, στους Τοπικούς Κόμβους.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Όλες οι μετοχές και οι συνδρομές των μελών θα καταβάλλονται σε FairCoin. Οπότε, όλα τα μέλη θα πρέπει να διαθέτουν ένα ψηφιακό πορτοφόλι FaiCoin, εναλλακτικά ένα τέτοιο πορτοφόλι θα δημιουργείται αυτόματα για κάθε μέλος κατά την εγγραφή του στην ανοικτή συνεργατική πλατφόρμα OCP.
Ο ευκολότερος τρόπος για να μετατρέψετε μερικά ευρώ σε Faircoin είναι μέσω της υπηρεσίας //getfaircoin.net/
Η ισοτιμία είναι 1 € = 1.67 FAIR
Αν έχετε πρόβλημα στο να εγκαταστήσετε ή να δημιουργήσετε ένα πορτοφόλι, εκτός Freedom Coop και OCP, αναζητήστε υποστήριξη στον τοπικό κόμβο σας ή στο κοινωνικό δίκτυο FairNetwork //fair.coop/fairnetwork/
Ο υπολογισμός αυτός αναφέρεται σε μεμονωμένα άτομα για διάστημα τριών μηνών. Ο πίνακας ακολουθεί ένα κριτήριο προοδευτικής φορολόγησης που βασίζεται στα προσωπικά εισοδήματα που σχετίζονται με πληρωμές που έχουν ληφθεί και έγιναν στην περίοδο αυτή. Για εισοδήματα μεγαλύτερα από 10.000 ευρώ η φορολόγηση σταματάει στο 24,7% και δεν αυξάνεται περαιτέρω.
Εάν κάποιο μέλος έχει εισοδήματα από διάφορα έργα, η συνδρομή του θα βασίζεται στο σύνολο όλων αυτών των εισοδημάτων.
Στην περίπτωση συλλογικών εγχειρημάτων, όπου οι συμμετέχοντες στην εργασία δεν είναι μέλη, η συνδρομή θα πρέπει να καταβάλλεται από τη συλλογικότητα, ως ατομική. Αυτό σημαίνει ότι τα εγχειρήματα αυτά θα μπορούσαν να έχουν μειωμένη συνδρομή, εάν οι συμμετέχοντές τους εγγραφούν ατομικά ως μέλη στον Freedom Coop, λόγω της προοδευτικής φορολόγησης.
Τα έσοδα από τις συνδρομές των μελών, θα αναδιανέμονται όπως εξηγείται στην ενότητα για τους Τοπικούς Κόμβους.
Αυτός είναι ο πίνακας για τις συνδρομές των μελών.
ΑΠΟ – ΜΕΧΡΙ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ € ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ FAIR % min. % max
0€ – 300€ 0 0 0 0
301€ – 500€ 15 25.05 3% 5%
501€ – 750€ 30 50.10 4.0% 6.0%
751€ – 1000€ 50 83.50 5.0% 6.65%
1001€ – 1250€ 70 116.90 5.6% 7.0%
1251€ – 1500€ 95 150.30 6.3% 7.6%
1501€ – 1750€ 120 200.40 6.8% 8.0%
1700€ – 2000€ 150 250.50 7.5% 8.8%
2001€ – 2250€ 180 300.60 8.0% 9.0%
2251€ – 2500€ 215 359.05 8.6% 9.5%
2501€ – 2750€ 250 417.50 9.0% 10.0%
2751€ – 3000€ 290 484.30 9.7% 10.5%
3001€ – 3250€ 335 559.45 10.3% 11.2%
3251€ – 3500€ 380 634.60 10.8% 11.7%
3501€ – 3750€ 430 718.10 11.5% 12.3%
3751€ – 4000€ 480 801.60 12.0% 12.8%
4001€ – 4250€ 535 893.45 12.6% 13.4%
4251€ – 4500€ 590 985.30 13.1% 13.9%
4501€ – 4750€ 650 1085.50 13.7% 14.4%
4751€ – 5000€ 710 1185.70 14.2% 14.9%
5001€ – 5250€ 775 1294.25 14.8% 15.5%
5251€ – 5500€ 845 1411.15 15.4% 16.1%
5501€ – 5750€ 920 1536.40 16.0% 16.7%
5751€ – 6000€ 995 1661.65 16.6% 17.3%
6251€ – 6500€ 1075 1795.25 16.5% 17.2%
6501€ – 6750€ 1160 1937.20 17.2% 17.8%
6751€ – 7000€ 1245 2079.15 17.8% 18.4%
7001€ – 7250€ 1330 2221.10 18.3% 19.0%
7251€ – 7500€ 1415 2363.05 18.9% 19.5%
7501€ – 7750€ 1505 2513.35 19.4% 20.1%
7751€ – 8000€ 1595 2663.65 19.9% 20.6%
8001€ – 8250€ 1685 3813.95 20.4% 21.0%
8251€ – 8500€ 1780 2972.60 20.9% 21.6%
8501€ – 8750€ 1880 3139.60 21.5% 22.1%
8751€ – 9000€ 1980 3306.60 22.0% 22.6%
9001€ – 9250€ 2085 3481.95 22.5% 23.2%
9251€ – 9500€ 2190 3657.30 23.0% 23.7%
9501€ – 9750€ 2300 3841 23.6% 24.2%
9751€ – 10000€ 2410 4024.70 24.1% 24.7%