ΠΩΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ

ΤΟΝ FREEDOM COOP

Για να γίνετε μέλος του Freedom Coop θα πρέπει να κατέχετε τουλάχιστον μια μετοχή ονομαστικής αξίας 30€ (30 FAIR) η κάθε μία. Οι μετοχές δεν αποφέρουν κανένα κέρδος και θα επιστρέφονται με τη λήξη της ιδιότητας του μέλους.
Για τις τρέχουσες διαχειριστικές και τεχνικές δαπάνες, θα πρέπει να καταβάλλετε μια περιοδική συνδρομή μέλους κάθε τρεις μήνες, ανάλογα με τα εισοδήματά σας από τη χρήση των εργαλείων του Freedom Coop. Σε σύγκριση με πολλά συστήματα κρατικής φορολογίας θεωρούμε ότι αυτό είναι πολύ πιο δίκαιο. Εάν έχετε χαμηλό ή καθόλου εισόδημα κατά την έναρξη της οικονομικής σας δραστηριότητας, η συνδρομή αυτή είναι μηδενική ή ελάχιστη, όπως μπορείτε να δείτε στον παρακάτω πίνακα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε όλοι να αποφύγουμε να συμμετάσχουμε στο φαύλο κύκλο του χρέους που λειτουργεί προς όφελος των κρατών και των τραπεζών. Με την καταβολή αυτής της συνδρομής συμβάλετε άμεσα στην οικοδόμηση μιας εναλλακτικής οικονομίας, δεδομένου ότι αυτή αναδιανέμεται, όπως εξηγείται, στους Τοπικούς Κόμβους.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Όλες οι μετοχές και οι συνδρομές των μελών θα καταβάλλονται σε FairCoin. Οπότε, όλα τα μέλη θα πρέπει να διαθέτουν ένα ψηφιακό πορτοφόλι FaiCoin, εναλλακτικά ένα τέτοιο πορτοφόλι θα δημιουργείται αυτόματα για κάθε μέλος κατά την εγγραφή του στην ανοικτή συνεργατική πλατφόρμα OCP.
Ο ευκολότερος τρόπος για να μετατρέψετε μερικά ευρώ σε Faircoin είναι μέσω της υπηρεσίας //getfaircoin.net/
Η ισοτιμία είναι 1 € = 1 FAIR
Αν έχετε πρόβλημα στο να εγκαταστήσετε ή να δημιουργήσετε ένα πορτοφόλι, εκτός Freedom Coop και OCP, αναζητήστε υποστήριξη στον τοπικό κόμβο σας ή στο κοινωνικό δίκτυο FairNetwork //fair.coop/fairnetwork/
Ο υπολογισμός αυτός αναφέρεται σε μεμονωμένα άτομα για διάστημα τριών μηνών. Ο πίνακας ακολουθεί ένα κριτήριο προοδευτικής φορολόγησης που βασίζεται στα προσωπικά εισοδήματα που σχετίζονται με πληρωμές που έχουν ληφθεί και έγιναν στην περίοδο αυτή. Για εισοδήματα μεγαλύτερα από 10.000 ευρώ η φορολόγηση σταματάει στο 24,7% και δεν αυξάνεται περαιτέρω.
Εάν κάποιο μέλος έχει εισοδήματα από διάφορα έργα, η συνδρομή του θα βασίζεται στο σύνολο όλων αυτών των εισοδημάτων.
Στην περίπτωση συλλογικών εγχειρημάτων, όπου οι συμμετέχοντες στην εργασία δεν είναι μέλη, η συνδρομή θα πρέπει να καταβάλλεται από τη συλλογικότητα, ως ατομική. Αυτό σημαίνει ότι τα εγχειρήματα αυτά θα μπορούσαν να έχουν μειωμένη συνδρομή, εάν οι συμμετέχοντές τους εγγραφούν ατομικά ως μέλη στον Freedom Coop, λόγω της προοδευτικής φορολόγησης.
Τα έσοδα από τις συνδρομές των μελών, θα αναδιανέμονται όπως εξηγείται στην ενότητα για τους Τοπικούς Κόμβους.
Αυτός είναι ο πίνακας για τις συνδρομές των μελών.
ΑΠΟ – ΜΕΧΡΙ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ € ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ FAIR % min. % max
0€ – 300€ 0 0 0 0
301€ – 500€ 15 15 3% 5%
501€ – 750€ 30 30 4.0% 6.0%
751€ – 1000€ 50 50 5.0% 6.65%
1001€ – 1250€ 70 70 5.6% 7.0%
1251€ – 1500€ 95 95 6.3% 7.6%
1501€ – 1750€ 120 120 6.8% 8.0%
1700€ – 2000€ 150 150 7.5% 8.8%
2001€ – 2250€ 180 180 8.0% 9.0%
2251€ – 2500€ 215 215 8.6% 9.5%
2501€ – 2750€ 250 250 9.0% 10.0%
2751€ – 3000€ 290 290 9.7% 10.5%
3001€ – 3250€ 335 335 10.3% 11.2%
3251€ – 3500€ 380 380 10.8% 11.7%
3501€ – 3750€ 430 430 11.5% 12.3%
3751€ – 4000€ 480 480 12.0% 12.8%
4001€ – 4250€ 535 535 12.6% 13.4%
4251€ – 4500€ 590 590 13.1% 13.9%
4501€ – 4750€ 650 650 13.7% 14.4%
4751€ – 5000€ 710 710 14.2% 14.9%
5001€ – 5250€ 775 775 14.8% 15.5%
5251€ – 5500€ 845 845 15.4% 16.1%
5501€ – 5750€ 920 920 16.0% 16.7%
5751€ – 6000€ 995 995 16.6% 17.3%
6251€ – 6500€ 1075 1075 16.5% 17.2%
6501€ – 6750€ 1160 1160 17.2% 17.8%
6751€ – 7000€ 1245 1245 17.8% 18.4%
7001€ – 7250€ 1330 1330 18.3% 19.0%
7251€ – 7500€ 1415 1415 18.9% 19.5%
7501€ – 7750€ 1505 1505 19.4% 20.1%
7751€ – 8000€ 1595 1595 19.9% 20.6%
8001€ – 8250€ 1685 1685 20.4% 21.0%
8251€ – 8500€ 1780 1780 20.9% 21.6%
8501€ – 8750€ 1880 1880 21.5% 22.1%
8751€ – 9000€ 1980 1980 22.0% 22.6%
9001€ – 9250€ 2085 2085 22.5% 23.2%
9251€ – 9500€ 2190 2190 23.0% 23.7%
9501€ – 9750€ 2300 2300 23.6% 24.2%
9751€ – 10000€ 2410 2410 24.1% 24.7%