Εγγραφή μελών

Πετάξτε μαζί μας!

Εγγραφή μελών

Ως μέλος του Freedom Coop ασκείτε μια αυτο-απασχολούμενη δραστηριότητα εντός του νομικού πλαισίου του. Μπορείτε – ως άτομο, συλλογικότητα ή μικρή επιχείρηση – να ελαχιστοποιήσετε την άμεση αλληλεπίδραση με κάθε κρατικό θεσμό, όσον αφορά ζητήματα γραφειοκρατίας σχετικά την εργασία, φορολόγηση, ασφάλιση και άλλα διοικητικά θέματα. Έτσι, μπορείτε να επικεντρωθείτε στα πραγματικά σημαντικά πράγματα· την εργασία σας και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων.

Για να γίνει κάποιος μέλος του Freedom Coop, το πρώτο βήμα είναι να εγγραφεί στην Ανοικτή Συνεργατική Πλατφόρμα (Open Cooperative Platform – OCP) μας και να ακολουθήσει τις περαιτέρω οδηγίες. Ακόμη κι αν δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το νομικό πλαίσιο του Freedom Coop, πάλι μπορείτε να ενταχθείτε στην πλατφόρμα OCP, ώστε να επωφεληθείτε από τις συνεργατικές εργαλειοθήκες και να συμμετάσχετε σε διάφορα εγχειρήματα.

Η ιδιότητα του μέλους ενδιαφέρει:

  • Γενικά αυτο-απασχολούμενα άτομα και συλλογικότητες
  • Αυτόνομα εγχειρήματα με συλλογική οικονομική δραστηριότητα
  • Άτομα που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε ανοικτά συνεργατικά εγχειρήματα
  • Πρόσφυγες και άλλους ανθρώπους που αγωνίζονται να αποκτήσουν άδεια εργασίας

Ο Freedom Coop προσφέρει στα μέλη του:

  • Χρήση του συλλογικού αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) για να εκδώσουν τιμολόγια και να κάνουν αγορές. Τα τιμολόγια αυτά θα υπόκεινται στον εκάστοτε ΦΠΑ αλλά όχι στον φόρο εισοδήματος, διότι πρόκειται για “νομικό πρόσωπο” το οποίο εκδίδει τα τιμολόγια και όχι κάποιο άτομο.
  • Λογιστική υποστήριξη για όλες τις σχέσεις με τις φορολογικές αρχές.
  • Μια εύκολη, γρήγορη και απλή διαδικασία για να ξεκινήσετε την εργασία σας ως αυτο-απασχολούμενος.
  • Ένα σύνολο εναλλακτικών τραπεζικών εργαλείων και υπηρεσιών.
  • Ένα ευρύ δίκτυο πόρων και εργαλείων από τους συνεργάτες του Freedom Coop (όπως τον FairCoop, την πλατφόρμα FairMarket, το κρυπτονόμισμα FairCoin κ.λπ.) για να διασυνδέσει τα μέλη του σε όλη την Ευρώπη και να υποστηρίξει τη δραστηριότητά σας.
  • Φθηνότερα προϊόντα μέσω συλλογικών αγορών του συνεταιρισμού.