ΕΝΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ

FREEDOM COOP

Ανοικτή Συνεργατική Πλατφόρμα (OCP)

Το πρώτο βήμα για να γίνετε μέλος του Freedom Coop είναι να εγγραφείτε στην ανοικτή συνεργατική πλατφόρμα μας, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα και ακολουθώντας τις περαιτέρω οδηγίες. Η πλατφόρμα OCP είναι το βασικό εργαλείο που προσφέρουμε στα άτομα και τις συλλογικότητες για τη διαχείριση και την οργάνωσή τους εντός του Freedom Coop.

Παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο εργαλείων, το οποία καθιστά δυνατή τη:

  • Δημιουργία ενός τραπεζικού λογαριασμού που μπορεί να λαμβάνει πληρωμές από το τυπικό σύστημα (τραπεζικά εμβάσματα, πιστωτικές / χρεωστικές κάρτες κ.λπ.) και να μετατρέπει τα ποσά αυτά άμεσα σε Faircoin.
  • Αυτόνομη διαχείριση οικονομικών συναλλαγών μέσω αυτού του τραπεζικού σας λογαριασμού, όπως για παράδειγμα την αποστολή πληρωμών σε προμηθευτές και την αποδοχή πληρωμών από τους πελάτες, δημιουργώντας έτσι ένα διεθνές / ευρωπαϊκό / τοπικό επίπεδο σχέσεων εκτός του ελέγχου του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
  • Οργάνωση ειδικών εκστρατειών πληθοχρηματοδότησης (crowdfunding), εκτός κρατικού ελέγχου, που θα υποστηρίζονται από τον παραπάνω τραπεζικό λογαριασμό.
  • Πρόσβαση στο σύστημα αυτό με εφαρμογές που δημιουργούνται για τον υπολογιστή, το κινητό ή άλλες φορητές συσκευές.
  • Δημιουργία ενός εναλλακτικού συστήματος μέσω των διαθέσιμων πορτοφολιών Faircoin και των συναφών εφαρμογών (Apps).

Ως εκ τούτου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την:

  • Ενίσχυση ανοιχτών εγχειρημάτων συνεργασίας μεταξύ ανθρώπων σε διαφορετικά μέρη.
  • Διαχείριση ανοιχτών συλλογικών εγχειρημάτων και των μελών αυτών με τη δημιουργία ομάδων εργασίας.
  • Υπολογισμό του χρόνο που δαπανάται από κάθε μέλος και τη χρήση αυτού ως βάση για την κατανομή του εισοδήματος ή στον τρόπο συμβολής του στην πραγμάτωσή του εγχειρήματος.
  • Εκτέλεση μιας μηνιαίας συνδρομής ή διανομής φόρου μεταξύ του Freedom Coop και των μελών του.
  • Διαχείριση ενός ψηφιακού πορτοφολιού Faircoin που θα δέχεται και θα στέλνει πληρωμές.