Ukoliko imate pitanja

        Mi smo Evropska kooperativna asocijacija (SCE) koja  pojedincima i grupama pruža alate neophodne za samoupravljanje, samozapošljavanje, ekonomsku autonomiju i finansijsku neposlušnost, u cilju uspostavljanja pravednijih društvenih i ekonomskih odnosa.

Naš primarni cilj je stvaranje regulacionih  alata kooperativnog rada:
  • Ukoliko želite pokrenuti Evropsku integralnu zadrugu, možete koristiti PDV broj FreedomCoop-a i započeti sa radom.
  • Ukoliko ste kao pojedinac ili kolektiv saglasni sa ferkoperskim principima, možete koristiti naš pravni identitet.
  • Svako (uključujući izbeglice i neevidentirane migrante rasute širom Europe) se može samoangažovati i sarađivati sa kolektivima prekoFreedomCoop-a, zarađujući za život bez režimske i bankarske kontrole.
 
Šta podrazumevamo pod ekonomskom neposlušnošću:
 
  • Kolektivne kupovine sa smanjenim PDV-om na regionalnom (evropskom) nivou, uz prateće fakturisanje (evidentiranje potraživanja). Pružanje pravne podrške i sredstava neophodnih za samozapošljavanje bilo kom fizičkom licu u Evropi, koje nije u stanju ili ne želi da se radno angažuje unutar konvencionalnog ekonomskog sistema.
  • Samooporezovanje i finansiranje socijalnih alternativa umesto plaćanja poreza na dobit.
  • Proširenje upotrebne vrednosti FairCoin-a korisničkim članarinama. Ovim bi se podstaklo kooperativno hakiovanje tradicionalnih monetarnih tržišta.

Ukoliko imate pitanja

Pišite nam na

info@freedomcoop.eu