Često postavljana pitanja

ČPP

Opšte informacije

Šta je FreedomCoop?

FreedomCoop je evropsko zadružno (kooperativno) društvo koje svojim članovima omogućava kupoprodaju proizvoda i usluga (ekonomskih dobara) ili rukovođenje sopstvenim projektima, bez potrebe za registrovanjem pravnog lica (neophodnog za vršenje ovakvih poslovnih aktivnosti) u njihovim državama.

Gde mogu pronaći više informacija o FairCoin-u?

FairCoin je kriptovaluta koja se unutar FreedomCoop-a koristi za plaćanje naknada, ali i kao “standardna” valuta za obavljanje kupoprodaje, plaćanje usluga i slično (prilikom obavljanja transakcija možete se opredeliti između dekretnih valuta – poput Evra ili FairCoin-a, kao razmensko-platnog sredstva). Češća upotreba FairCoin-a doprinosi bržem i efektnijem stvaranju (održive) alternative postojećem finansijskom sistemu. Ukoliko ste novo lice u ovom konceptu i niste dovoljno informisani o FairCoin-u, obavezno pregledajte sadržaje sa priložene stranice:

2. Informacije o članstvu

Kako mogu postati član?

Najpre je neophodno popuniti prijavni formular na internet stranici Otvorene saradničke platforme (OCP). Nakon toga se evidentirate u svojstvu kandidata za članstvo, a dospećem korisničkog uputstva i informacija o izmirenju članske naknade stičete status punopravnog člana.
Ukoliko želite postati samozaposleni član, dužni ste da pre prijema u punopravno članstvo predstavite svoj projekat unutar OCP-ja. Potom pristupate korisničkoj grupi, čije članstvo vam može pomoći oko eventualnih organizacionih i korisničkih nedoumica, kao i pružanja tehničke podrške.
Izmirenjem članarine stičete neograničen pristup našoj korisničkoj onlajn platformi (OCP-ju). Ukoliko punopravnim članstvom u FreedomCoop-u ostvarite ekonomske aktivnosti, namirivaćete i (periodične) kvartalne naknade.

Ko su samozaposleni članovi?

Pojedinci koji (u okviru konvencionalnog privrednog sistema svojih država) nisu registrovali proizvodnju i trgovinu roba i pružanje usluga, a koji članstvom u FreedomCoop-u žele obezbediti administrativno, korisničko i poslovno pokriće svojih delatnosti. Samozaposleni članovi stiču neograničen pristup svim alatima i resursima (projektnom rukovođenju posredstvom OCP-ja, bankovnim računima i sličnim uslužnim instrumentima). Ovakav oblik članstva podrazumeva plaćanje članarine i kvartalnih provizija, obračunatih shodno ostvarenom profitu.

Da li FreedomCoop izlazi u susret vršiocima poslovnih aktivnosti čije je obavljanje neophodno registrovati ununutar država u kojima se takvi poslovi sprovode?

Da, FreedomCoop pruža podršku, naročito u slučajevima obavljanja nemanualnih poslovnih aktivnosti (poput onlajn oglašavanja proizvoda i usluga), iako ovakva vrsta potpore značajno zavisi od tržišnih osobenosti određene države, kao i od vremenskih rokova neophodnih za sprovođenje superviziranih poslovnih aktivnosti.
Trenutno smo angažovani na sticanju dozvole za organizovanje i vršenje manualnih poslova na teritoriji bilo koje evropske države. Prvi korak u sprovođenju ovog cilja predstavlja registrovanje naše kooperative u svim evropskim državama, evidentiranjem poreskog identifikacionog broja, kojim bi stekli uslove za legalno obavljanje neophodnih (i naznačenih) aktivnosti.
Ukoliko vam je preko potrebna upotreba FreedomCoop-ove infrastrukture, možete nas kontaktirati na OCP mejl adresu:[info-ocp@freedomcoop.eu], a mi ćemo vam (posredstvom naše međunarodne mreže) obezbediti sve neophodne informacije, uključujući i one vezane za mogućnost sticanja licenci, neophodnih za obavljanje vaših naznačenih poslovnih aktivnosti posredstvom FreedomCoop-a.

Nisam samozaposlen, zbog čega bih postao član?

Ovo si neke od prednosti:
  • Kreiranje projekata posredstvom OCP-a značajno olakšava organizaciono-koordinacioni proces vaših radnih aktivnosti, obzirom da im možete priključiti nove članove, šireći time mrežu (potencijalnih) saradnika. Za više informacija konsultujte elektronski OCP vodič.
  • Upotreba FairCoin onlajn novčanika preko OCP platforme.
  • Evidentiranje svih neophodnih zahteva, porudžbi, troškovnika i dostavnica, shodno trenutnim potrebama.
Učešćem doprinosite izgradnji našeg (eko)sistema pravičnijih ekonomsko-socijalnih odnosa, unutar koga je prioritetno zadovoljenje svih (neophodnih) ljudskih potreba.

Da li je članstvo preporučljivo registrovanim pravnim licima?

Da, obzirom da OCP i aplikacija FairCoin novčanika sadrže posebne usluge za pravna lica. Njihovom upotrebom omogućava se evidentiranje zahteva, porudžbi, troškovnika i dostavnica (između registrovanih pravnih lica i FreedomCoop-a), shodno našim kooperativnim kapacitetima i potrebama pravnih lica za smanjenjem finansijskih troškova, ostvarenih aktivnostima cirkularne ekonomije (u lokalnim okvirima).
Na ovaj način registrovana pravna lica doprinose istovremenom finansiranju kako FreedomCoop-a, tako i (razvijajuće) cirkularne ekonomije na lokalnom nivou. Kontaktirajte nas za detaljnije informisanje o ovakvom vidu saradnje.

Da li organizatori vanevropskih projekata ostvaruju korist priključenjem?

Postoje dva načina kojima FreedomCoop pomaže projektima koji se organizuju i sprovode na drugim kontinentima.
Prvo, onlajn i nemanualni vanevropski projekti mogu koristiti pravni entitet naše evropske kooperative za evidentiranje svih neophodnih zahteva, porudžbi, troškovnika i dostavnica, kao da se radi o projektima koji se organizuju i sprovode u Evropi.
Drugo, pridruženjem FreedomCoop-u se olakšava trgovina ekonomskim dobrima u Evropi, kao i pospešivanje poslovnih veza sa klijentima i (potencijalnim) poslovnim saradnicima koji se nalaze na Starom kontinentu.
Ovome treba pridodati i sve ostale razloge za priključenje, koji su navedeni u prethodnim odgovorima.

Kako izračunati kvartalne provizije za samozaposlene članove?

Provizije se obračunavaju shodno iznosu kvartalno ostvarenog profita (odbitkom iznosa rashoda od iznosa ostvarenog prihoda).
Evo primera proračuna kvartalne provizije za samozaposlenog člana:
2000€ je iznos ostvarenog kvartalnog prihoda, dok je iznos ukupnih kvartalnih troškova 800€.
Dakle, za ukupan iznos od 1200€ ostvarenog kvartalnog profita, samozaposleni član plaća 70€ (58.3 FAIR) kvartalne provizije.
Evo i složenijeg primera obračuna kvartalne provizije za evidentirani tročlani kolektiv, koji ostvaruje kvartalni profit od 3000 €:
osoba 1 ostvaruje 1200€ kvartalnog profita, za koji se plaća 70€ (58.3 FAIR) kvartalne provizije;
osoba 2 ostvaruje 1200€ kvartalnog profita, za koji se plaća 70€ (58.3 FAIR) kvartalne provizije;
osoba 3 ostvaruje 600€ kvartalnog profita, za koji se plaća 30€ (25 FAIR) kvartalne provizije.
Dakle, za ukupan iznos od 3000€ ostvarenog kvartalnog profita, evidentirani tročlani kolektiv plaća 170€ (141.6 FAIR) kvartalne prprovizije.
Kompletnu tabelu sa iznosima kvartalnih provizija možete pronaći na našoj rukovodilačkoj stranici: [http://freedomcoop.eu/management/]

Ko su OCP članovi?

OCP članovi su registrovani korisnici koji upotrebom OCP-ja rukovode evidentiranim projektima. Ovi članovi plaćaju samo upisnu naknadu na ime učlanjenja, i nisu dužni namirivati iznose kvartalnih provizija.

Ko su učesnici projek(a)ta?

Učesnici projek(a)ta su korisnici OCP-a koji (uglavnom u svojstvu saradnika) povremeno učestvuju na sprovođenju zadataka iz projek(a)ta evidentiranih na OCP-u, doprinoseći na taj način širenju FreedomCoop-ove kooperantske aktive. Učesnike evidentiranih projektnih aktivnosti (po potrebi) priključuju rukovodioci projek(a)ta. Učesnici projek(a)ta nisu dužni plaćati bilo kakve naknade.

3. Alati i resursni kapaciteti omogućeni učešćem u FreedomCoop-u
Otvorena saradnička (kolaborativna) platforma je slobodnopristupni operativni sistem predviđen za potrebe ekonomskog povezivanja. Svi OCP članovi mogu evidentirati, organizovati i rukovoditi sopstvenim projektima, koristeći se benefitima zajedničkog rada i onlajn povezivanja zainteresovanih lica, šireći pritom mrežu poslovnih saradnika.
Korišćenjem OCP-ja se upravlja i samim FreedomCoop-om kao celovitim (krovnim) projektom. Regulisanjem članskih procedura, naplatom predviđenih provizija i ostvarenih doprinosa, OCP se upotrebljava i kao “tehnički alat” celokupne ferkoperske zajednice, šireći njene operativne potencijale.
OCP ubrzava osmišljenu upotrebu FairCoin-a, radi olakšanog distribuiranja naknada za rad, ostvarenih u okviru evidentiranih projektnih aktivnosti. Detaljnije informacije o OCP-u potražite na stranici o alatima.

Mogu li imati (uredno registrovan) korisnički nalog u FreedomCoop-u ukoliko ne posedujem (konvencionalni) bankovni račun?

Samozaposleni članovi (primera radi, pojedinci ili grupe lica koji sprovode ekonomske aktivnosti sa ili bez FreedomCoop-ovog evidentiranja radnih aktivnosti) mogu za sopstvene potrebe zatražiti izradu adekvatnog korisničkog OCP naloga, nakon što njihovi projekti samozapošljavanja budu prihvaćeni.

Da li FreedomCoop obezbeđuje socijalno i zdravstveno osiguranje?

FreedomCoop ne nudi usluge konvencionalnog socijalnog i zdravstvenog osiguranja, obzirom da (što je moguće češće) deluje izvan granica sistemske kontrole. U ovoj oblasti obezbeđujemo formalnu podršku prilikom korišćenja navedenih usluga, ukoliko korisnici prethodno prihvate obavezu pokrića njihovih troškova. Na taj način vam pružamo uvid u ovakve usluge, kao i mogućnost njihovog ugovaranja (shodno vašim potrebama i željama), ukoliko obezbedite namirenje svih predviđenih troškova. Vodite računa da obim usluga u oblasti socijalnog i zdravstvenog osiguranja (kao i mogućnost njihovog ugovaranja) varira od države do države, zaviseći od njihovih materijalnih kapaciteta i raspoloživog društvenog bogatstva. 
Radićemo na tome da (shodno razvoju ferkoperskih struktura) našim članovima omogućimo korišćenje ovakve vrste usluga, na alternativno osmišljen način.
4. Politički ciljevi

Na koji način FreedomCoop doprinosi postignuću ferkoperske vizije integralne revolucije i novog ekonomskog sistema?

FreedomCoop predstavlja rezultat iskustava stečenih upotrebom alata za samozapošljavanje, razvijenih od strane Katalonske integralne kooperative (CIC), koja funkcioniše od 2010. godine. Upotreba ovih alata je omogućila strateški proces pribavljanja neophodnih ekonomskih resursa, u cilju ostvarenja autonomije CIC pokreta.
Nastankom FreedomCoop-a ova razvojna strategija je podignuta na evropski (regionalni) nivo. Osmišljena je uloga FreedomCoop-a kao organizacije za prikupljanje i raspolaganje svim neophodnim resursima, u svrhu razvoja autonomnih ekonomskih aktivnosti i izgradnje samoupravnih procesa na lokalnom, regionalnom i globalnom nivou, izvan kontrolnih okvira savremene kapitalističke države.
Drugim rečima, aktivnosti izgradnje ferkoperskog (eko)sistema su aktiviranjem FreedomCoop-a podignute na viši organizacioni nivo.
Omogućenjem kolaborativnog okruženja težimo maksimalnom uvećanju kapaciteta podrške i podsticaja kooperativnih aktivnosti širom sveta (od lokalnih do globalno usmerenih projekata), kao i njihovom povezivanju i olakšanom sprovođenju.

Šta podrazumeva ekonomska neposlušnost?

Kao neposlušni, izabrali smo odsustvo saradnje sa državama kapitalističkog poretka, i izgradnju alternativnog ekonomskog sistema. Zbog toga koristimo sva raspoloživa (pravna) sredstva za izbegavanje finansijskih obaveza prema državama i (konvencionalnim) bankarskim institucijama, istovremeno primenjujući sopstveno (etički formulisano) taksiranje. Prikupljenim sredstvima se popunjava budžet ferkoperskog (eko)sistema, kojim se finansiraju projekti razvoja i upotrebe opštih dobara,  bez pratećeg mešanja hijerarhijski i centralistički ustrojenog državnog i bankarskog sektora.

Postoje li sistemski rizici?

Kada govorimo o stvaranju alternativa postojećem sistemu, postoji mogućnost represalija, koje same po sebi predstavljaju “rizike”. Treba imati u vidu da se nijedna (temeljna) društvena promena ne može ostvariti bez određenog rizika. Kolektivnim jačanjem, povezivanjem zasnovanim na solidarnosti, širenjem znanja i stečenih iskustava, a naročito pružanjem međusobne podrške (od strane velikog broja učesnika koji sprovode, zastupaju i brane naše zajedničke aktivnosti), vrlo dobro pokrivamo sve predviđene rizike.
U određenim slučajevima učesnici ferkoperskih aktivnosti su se, u cilju razvoja neformalne ekonomije, već izložili brojnim sistemskim rizicima (primera radi, učešćem u neevidentiranim privrednim poduhvatima, neprijavljenom poslovanju, projektima koji podrazumevaju građansku i finansijsku neposlušnost, kao i mnogim drugim). Delovanjem unutar FreedomCoop-a se predupređuju određeni rizici, poput očekivanih pravnih nesigurnosti, obzirom da ferkoperska zajednica (upotrebom svih raspoloživih logističkih kapaciteta) svojim članovima pruža maksimalnu potporu u administrativnim, organizacionim, pravnim i poslovnim aktivnostima.