Članstvo

Upotrebom FreedomCoop-ove administrativne, finansijske i pravne logistike svim članovima je omogućen postupak samozapošljavanja i samoangažovanja na evidentiranim projektima. Time vam se (kao pojedincima ili kolektivima) osetno umanjuje potreba za kontaktiranjem nadležnih državnih institucija, u svrhu rešavanja vašeg radnog angažmana i administrativnih obaveza. Na ovaj način se možete fokusirati na vaše najvažnije potrebe – razvoj profesionalne karijere, kao i formulisanje i sprovođenje svih namenskih projekata.
Prvi korak je registrovanje na OCP (Otvorenoj kolaborativnoj platformi) i praćenje daljih instrukcija. Ukoliko ne nameravate koristiti regulacioni okvir FreedomCoop-a, možete postati član jednostavnim pridruživanjem našem OCP-u. Na ovaj način takođe možete koristiti prednosti svih postojećih alata, a možete učestvovati i u brojnim projektima. 
    
Članstvo je korisno za:
  • Samozaposlene pojedince/uopšteno za projekte
  • Autonomne projekte koji podrazumevaju kolektivne ekonomske aktivnosti
  • Pojedince zainteresovane za učešće u otvorenim saradničkim projektima
  • Izbeglice i ostala lica koja nastoje steći radne dozvole za strance
FreedomCoop svojim članovima nudi sledeće:       
  • Upotrebu zajedničkog PIB-a za ispostavljanje računa/faktura i narudžbe. Ispostavljeni račun podleže plaćanju PDV-a, ali ne podleže plaćanju poreza na lični dohodak, budući da je izdat od strane pravnog, a ne fizičkog lica.
  • Vodimo računa o računovodstvu i fiskalnim pitanjima vezanim za vaše aktivnosti, na način predviđen radomFreedomCoop administracijom.
  • Lak, brz i jednostavan način vođenja vlastitih samoorganizovanih aktivnosti
  • Alati alternativnih bankarskih usluga za svakog pojedinca ili grupu
  • Širok dijapazon upotrebnih sredstava i alata ferkoperskog ekosistema (kome pripada i FreedomCoop), poput FairMarket-a, FairCoin-a, bazara i sličnih, pomoću kojih je moguće povezivanje sa članovima širom sveta. kao i pomoć u vašim aktivnostima
  • Jeftinije proizvode posredstvom kolektivnih nabavki kooperative.
Važno: pre podnošenja zahteva za članstvo preporučujemo da pročitate naš ČPP (Često postavljena pitanja) kako biste stekli bolji uvid u FreedomCoop i bili potpuno sigurni da ovaplatforma odgovara vašim stvarnim potrebama.