FREEDOM COOP

Com ens gestionem

Per ser membre de Freedom Coop necessites aportar almenys una quota de membresia amb un valor nominal de 30 € (25 FAIR) cadascuna, o dos si ets un col·lectiu (50 FAIR). Amb aquesta contribució ajudes a Freedom Coop a aconseguir els recursos financers que necessita. Les aportacions no comporten cap interès i podrà ser recuperat en donar-se de baixa. Per tal de donar suport a l’administració i gestió els membres autoocupats abonaran a més una quota periòdica de forma trimestral, que es determina en funció dels beneficis de cada membre i s’obté de la diferència entre les seves factures d’ingressos i despeses. Aquesta quota trimestral només s’aplica als membres autoocupats.
La quantitat és variable depenent dels beneficis periòdics, segons les factures d’ingressos i despeses de cada membre. Comparat amb el sistema impositiu dels estats, aquest és un sistema més just. Si no tens ingressos, o aquests són baixos en iniciar la teva activitat econòmica, la quota es manté en zero o un nivell mínim, com pots veure a la taula més avall. D’aquesta manera evitem entrar en una espiral de deute que només afavoreix els estats i els bancs.
Pels membres sense projecte d’autoocupació que necessitin generar factures esporàdiques, la quota serà del 8% del total de cada factura.
Per a membres que tinguin forma jurídica, utilitzant Freedom Coop (per estalviar en certs impostos) en benefici de l’economia circular, per cada factura la quota serà del 5% en general i del 2% en cas de béns amb IVA reduït al seu propi país.
Mitjançant el pagament d’aquestes quotes contribueixes directament a una infraestructura econòmica alternativa i seran redistribuïts com s’explica a la secció de nodes locals.
IMPORTANT
Totes les aportacions seran abonades en FAIRCOIN. Per això, tots els membres necessiten tenir un moneder de Faircoin. El moneder es crearà automàticament per a cada membre a través de la Plataforma Oberta Col·laborativa (OCP).
És obligatori el canvi a FairCoin del 10% dels ingressos de les factures. Aquests FairCoins estan destinats a pagar la quota de subscripció de FreedomCoop. Els FairCoins canviats s’abonaran al compte dels/les membres.
La taxa de canvi és 1 FAIR = 1.2 €. 
Taula per al càlcul de la quota
El càlcul de les quotes de cada membre es fa cada tres mesos. La taula a continuació mostra el criteri de càlcul de la quantitat progressiva i es basa en els beneficis individuals després de tots els pagaments rebuts durant aquest període. Per ingressos majors de 10.000 Euros la quota correspon a 24.7% i no s’augmenta més. Si un membre té ingressos de diferents projectes la quota es calcula per la suma de tots ells.
Des De – A  Benefici Trimestral quota trimestral € Quota trimestral Fair % min. % max
0€ – 300€ 0 0 0 0
301€ – 500€ 15 12.5 3% 5%
501€ – 750€ 30 25 4.0% 6.0%
751€ – 1000€ 50 41.6 5.0% 6.65%
1001€ – 1250€ 70 58.3 5.6% 7.0%
1251€ – 1500€ 95 79.1 6.3% 7.6%
1501€ – 1750€ 120 100 6.8% 8.0%
1700€ – 2000€ 150 125 7.5% 8.8%
2001€ – 2250€ 180 150 8.0% 9.0%
2251€ – 2500€ 215 179.1 8.6% 9.5%
2501€ – 2750€ 250 208.3 9.0% 10.0%
2751€ – 3000€ 290 241.6 9.7% 10.5%
3001€ – 3250€ 335 279.1 10.3% 11.2%
3251€ – 3500€ 380 316.6 10.8% 11.7%
3501€ – 3750€ 430 358.3 11.5% 12.3%
3751€ – 4000€ 480 400 12.0% 12.8%
4001€ – 4250€ 535 445.8 12.6% 13.4%
4251€ – 4500€ 590 491.6 13.1% 13.9%
4501€ – 4750€ 650 541.6 13.7% 14.4%
4751€ – 5000€ 710 591.6 14.2% 14.9%
5001€ – 5250€ 775 645.8 14.8% 15.5%
5251€ – 5500€ 845 704.1 15.4% 16.1%
5501€ – 5750€ 920 766.6 16.0% 16.7%
5751€ – 6000€ 995 829.1 16.6% 17.3%
6251€ – 6500€ 1075 895.8 16.5% 17.2%
6501€ – 6750€ 1160 966.6 17.2% 17.8%
6751€ – 7000€ 1245 1027.5 17.8% 18.4%
7001€ – 7250€ 1330 1108.3 18.3% 19.0%
7251€ – 7500€ 1415 1179.1 18.9% 19.5%
7501€ – 7750€ 1505 1254.1 19.4% 20.1%
7751€ – 8000€ 1595 1329.1 19.9% 20.6%
8001€ – 8250€ 1685 1404.1 20.4% 21.0%
8251€ – 8500€ 1780 1483.3 20.9% 21.6%
8501€ – 8750€ 1880 1566.6 21.5% 22.1%
8751€ – 9000€ 1980 1650 22.0% 22.6%
9001€ – 9250€ 2085 1737.5 22.5% 23.2%
9251€ – 9500€ 2190 1825 23.0% 23.7%
9501€ – 9750€ 2300 1916.6 23.6% 24.2%
9751€ – 10000€ 2410 2008.3 24.1% 24.7%