COM ENS ORGANITZEM

Nodes Locals

Els  Nodes Locals són la representació regional tant de Freedom Coop com de FairCoop i són un a part important d’aquesta xarxa europea. Els grups de nodes locals no només representen a la gent que en formen part sinó que també proporcionen retroalimentació a Freedom Coop com un tot. En aquest sentit els nodes locals es converteixen en la porta d’entrada per interconnectar gent tant a nivell local com global.
Els nodes locals donen suport per a registrar nous membres i dur a terme tasques de suport administratiu per als membres de Freedom Coop a la seva regió. Poden organitzar reunions de forma regular explicant els avantatges i la infraestructura internacional als potencials nous membres així com donar resposta a les preguntes i dubtes específics o genèrics. Les trobades poden impulsar l’impacte econòmic regional sent un punt inicial de trobada entre els membres locals.
Distribució de la quota d’accés
Les quotes d’accés es distribueixen de la següent manera:
El 60% es queda al node local per:
  • Donar suport a l’extensió de la xarxa del node local
  • Atreure nous membres, comerços i consumidors relacionats amb Freedom Coop i altres eines d’economia alternativa com FairCoin
  • Proporcionar fons per a projectes socials i alternatius

En  cas que no hi hagi node local en una regió específica les quotes dels membres es guardaran en un compte que serà gestionada pel consell  d’administració de Freedom Coop. Quan un grup sigui validat per organitzar el node local es transferirà la responsabilitat de la gestió del fons a aquest.

El 40% restant serà usat de manera internacional per a:
  • Donar suport a la difusió de Freedom Coop a nivell europeu invertint en la seva infraestructura. Amb això cada membre es beneficiarà d’una xarxa internacional més àmplia de professionals, serveis i productes.
  • També s’utilitzarà per cobrir els costos d’administració i funcionament, que serà una fracció d’aquesta quantitat.