όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να γίνει μέλος

Πετάξτε μαζί μας!

Ο FreedomCoop είναι ένα διεθνές εγχείρημα του FairCoop, βασισμένο στη μορφή της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας (European Cooperative Society – ECS), με στόχο τη δημιουργία εργαλείων αυτο-διαχείρισης, αυτο-απασχόλησης, αυτονομίας και οικονομικής ανυπακοής για όσα άτομα και συλλογικότητες αγωνίζονται για δικαιότερες, πιο αλληλέγγυες και συνεργατικές, κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Εξάπλωση του ιού της συνεργασίας

Πρωταρχικός μας στόχος είναι η δημιουργία ενός νομικού εργαλείου συνεργατικής δραστηριότητας. Αυτά είναι τα είδη των ομάδων και των ατόμων στα οποία στοχεύουμε:

Όσοι θέλετε να δημιουργήσετε έναν ευρωπαϊκό Ολοκληρωμένο Συνεταιρισμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φορολογικό αριθμό ΑΦΜ του FreedomCoop και να ξεκινήσετε.

Όσοι βρίσκεστε σε μια περιοχή όπου δεν υπάρχει Ολοκληρωμένος Συνεταιρισμός και συμφωνείτε με τις αρχές και τις αξίες του FairCoop, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη νομική μας μορφή.

Πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται στην Ευρώπη χωρίς έγγραφα μπορούν να γίνουν αυτο-απασχολούμενοι ή να συνεργαστούν με συλλογικότητες που συμμετέχουν στον FreedomCoop, εκτός πλαισίου ελέγχου κυβερνήσεων και τραπεζών.

Με τον όρο οικονομική ανυπακοή εννοούμε:

Συλλογικές αγορές με μειωμένο Φ.Π.Α. σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες απαιτούν τα αντίστοιχα τιμολόγια.

Νομική κάλυψη και δυνατότητα αυτο-απασχόλησης σε κάθε άνθρωπο που διαμένει σε ευρωπαϊκό έδαφος και δεν μπορεί ή δεν θέλει να ασκήσει οικονομική δραστηριότητα ως υπάλληλος.

Εσωτερική φορολογία με σκοπό τη χρηματοδότηση εναλλακτικών κοινωνικών εγχειρημάτων, αντί της πληρωμής φόρων σε θεσμικούς μηχανισμούς.

Επέκταση της πραγματικής χρήσης του FairCoin με την αποκλειστική αποδοχή του ως συνδρομή. Έτσι, υποστηρίζεται επίσης η συνεχής συνεργατική δράση κατά των παραδοσιακών νομισματικών αγορών.

ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΩΤΗΣΗ

Γράψτε μας στη διεύθυνση

info@freedomcoop.eu