ΠΩΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ

ΤΟΝ FREEDOMCOOP

Για να γίνετε μέλος του FreedomCoop θα πρέπει να κατέχετε τουλάχιστον μια μετοχή ονομαστικής αξίας 30€ (25 FairCoin) η κάθε μία (2 μετοχές για τις συλλογικότητες). Οι μετοχές δεν αποφέρουν κανένα κέρδος και θα επιστρέφονται με τη λήξη της ιδιότητας του μέλους.
Για τις τρέχουσες διαχειριστικές και τεχνικές δαπάνες, θα πρέπει να καταβάλλετε μια περιοδική συνδρομή μέλους κάθε τρεις μήνες, ανάλογα με τα εισοδήματά σας από τη χρήση των εργαλείων του FreedomCoop. Σε σύγκριση με πολλά συστήματα κρατικής φορολογίας θεωρούμε ότι αυτό είναι πολύ πιο δίκαιο. Εάν έχετε χαμηλό ή καθόλου εισόδημα κατά την έναρξη της οικονομικής σας δραστηριότητας, η συνδρομή αυτή είναι μηδενική ή ελάχιστη, όπως μπορείτε να δείτε στον παρακάτω πίνακα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε όλοι να αποφύγουμε να συμμετάσχουμε στο φαύλο κύκλο του χρέους που λειτουργεί προς όφελος των κρατών και των τραπεζών. Με την καταβολή αυτής της συνδρομής συμβάλετε άμεσα στην οικοδόμηση μιας εναλλακτικής οικονομίας, δεδομένου ότι αυτή αναδιανέμεται, όπως εξηγείται, στο “Τοπικοί Κόμβοι”.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

 

Όλες οι μετοχές και οι συνδρομές των μελών θα καταβάλλονται σε FairCoin. Οπότε, όλα τα μέλη θα πρέπει να διαθέτουν ένα ψηφιακό πορτοφόλι FairCoin, εναλλακτικά ένα τέτοιο πορτοφόλι θα δημιουργείται αυτόματα για κάθε μέλος κατά την εγγραφή του στην ανοικτή συνεργατική πλατφόρμα OCP.

Το 10% του τιμολογίου ανταλλάσσεται υποχρεωτικά με FairCoin, για την πληρωμή του τέλους συνδρομής μέλους της FreedomCoop. Αυτό το ποσό θα πιστωθεί στον λογαριασμό του μέλους

Η ισοτιμία είναι 1 FairCoin = 1.2 €.Πίνακας συνδρομών για τα μέλη

Ο υπολογισμός αυτός αναφέρεται σε μεμονωμένα άτομα για διάστημα τριών μηνών. Ο πίνακας ακολουθεί ένα κριτήριο προοδευτικής φορολόγησης που βασίζεται στα προσωπικά εισοδήματα που σχετίζονται με πληρωμές που έχουν ληφθεί και έγιναν στην περίοδο αυτή. Για εισοδήματα μεγαλύτερα από 10.000 ευρώ η φορολόγηση σταματάει στο 24,7% και δεν αυξάνεται περαιτέρω.
Εάν κάποιο μέλος έχει εισοδήματα από διάφορα έργα, η συνδρομή του θα βασίζεται στο σύνολο όλων αυτών των εισοδημάτων.
Στην περίπτωση συλλογικών εγχειρημάτων, όπου οι συμμετέχοντες στην εργασία δεν είναι μέλη, η συνδρομή θα πρέπει να καταβάλλεται από τη συλλογικότητα, ως ατομική. Αυτό σημαίνει ότι τα εγχειρήματα αυτά θα μπορούσαν να έχουν μειωμένη συνδρομή, εάν οι συμμετέχοντές τους εγγραφούν ατομικά ως μέλη στον FreedomCoop, λόγω της προοδευτικής φορολόγησης.
Τα έσοδα από τις συνδρομές των μελών, θα αναδιανέμονται όπως εξηγείται στην ενότητα για τους Τοπικούς Κόμβους.
Αυτός είναι ο πίνακας για τις συνδρομές των μελών.
ΑΠΟ – ΜΕΧΡΙ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ € ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ FAIR % min. % max
0€ – 300€ 0 0 0 0
301€ – 500€ 15 12.5 3% 5%
501€ – 750€ 30 25 4.0% 6.0%
751€ – 1000€ 50 41.6 5.0% 6.65%
1001€ – 1250€ 70 58.3 5.6% 7.0%
1251€ – 1500€ 95 79.1 6.3% 7.6%
1501€ – 1750€ 120 100 6.8% 8.0%
1700€ – 2000€ 150 125 7.5% 8.8%
2001€ – 2250€ 180 150 8.0% 9.0%
2251€ – 2500€ 215 179.1 8.6% 9.5%
2501€ – 2750€ 250 208.3 9.0% 10.0%
2751€ – 3000€ 290 241.6 9.7% 10.5%
3001€ – 3250€ 335 279.1 10.3% 11.2%
3251€ – 3500€ 380 316.6 10.8% 11.7%
3501€ – 3750€ 430 358.3 11.5% 12.3%
3751€ – 4000€ 480 400 12.0% 12.8%
4001€ – 4250€ 535 445.8 12.6% 13.4%
4251€ – 4500€ 590 491.6 13.1% 13.9%
4501€ – 4750€ 650 541.6 13.7% 14.4%
4751€ – 5000€ 710 591.6 14.2% 14.9%
5001€ – 5250€ 775 645.8 14.8% 15.5%
5251€ – 5500€ 845 704.1 15.4% 16.1%
5501€ – 5750€ 920 766.6 16.0% 16.7%
5751€ – 6000€ 995 829.1 16.6% 17.3%
6251€ – 6500€ 1075 895.8 16.5% 17.2%
6501€ – 6750€ 1160 966.6 17.2% 17.8%
6751€ – 7000€ 1245 1027.5 17.8% 18.4%
7001€ – 7250€ 1330 1108.3 18.3% 19.0%
7251€ – 7500€ 1415 1179.1 18.9% 19.5%
7501€ – 7750€ 1505 1254.1 19.4% 20.1%
7751€ – 8000€ 1595 1329.1 19.9% 20.6%
8001€ – 8250€ 1685 1404.1 20.4% 21.0%
8251€ – 8500€ 1780 1483.3 20.9% 21.6%
8501€ – 8750€ 1880 1566.6 21.5% 22.1%
8751€ – 9000€ 1980 1650 22.0% 22.6%
9001€ – 9250€ 2085 1737.5 22.5% 23.2%
9251€ – 9500€ 2190 1825 23.0% 23.7%
9501€ – 9750€ 2300 1916.6 23.6% 24.2%
9751€ – 10000€ 2410 2008.3 24.1% 24.7%