Freedom

Alternativne bankarske usluge

FreedomCoop obezbeđuje alternativni bankarski (eko)sistem svim članovima kooperative.
Dve glavne karakteristike su FairCoin onlajn novčanik i virtualni bankovni račun, kreirani zahvaljujući kooperaciji sa našim (svojevrsnim) bankarskim saradnikom.
Ova svojstva predstavljaju važnu prekretnicu u finansijskoj slobodi učesnika FreedomCoop-a, obzirom da se ponuđeni alati mogu koristiti bez ikakvih formalnih procedura, bilo od strane pojedinaca ili kolektiva, zanemarujući pritom birokratske poteškoće sa kojima bi se ova lica suočavala unutar konvencionalnih bankarskih institucija sopstvenih država.
1 – FairCoin onlajn novčanik.
FreedomCoop svim članovima nudi FairCoin onlajn adresu, koja se može koristiti za prijem i vršenje uplata- primera radi, prilikom kupovine na Fer-marketu, UseFaircoin ili za potrebe (sigurnog) pohranjivanja FairCoin-a, bez prateće upotrebe računara ili pametnih uređaja.
Upotrebom FairCoin novčanika mogu se vršiti namenske transakcije na sajtu getfaircoin.net , a ferkoperski (eko)sistem će ubuduće omogućiti više korisničkih opcija ovog servisa.
Realizatori zajedničkih projekata mogu staviti na (privremeno) raspolaganje FairCoin novčanik (preko koga se zajednički projekti finansiraju) bilo kom učesniku ovakvih kolektivnih aktivnosti, a njegovom upotrebom im je omogućena i međusobna distribucija svih zajedničkih prihoda.
FairCoin novčanik je spojen sa OCP platformom.
Više informacija o FairCoin-u možete pronaći na priloženoj adresi: FairCoin.
2 – Virtualni bankovni račun
a) Šta je virtualni bankovni račun (VBR) i kako radi? 
VBR je elektronski nalog zasnovan na zajedničkom međunarodnom IBAN broju bankovnog računa (jedinstvenom identifikatoru deviznog računa). Prispelim uplatama se raspolaže posredstvom naslova “subjekat”, koji je dostupan vašim priključenjem. Svi članovi FreedomCoop-a dele isti IBAN. 
VBR-u pristupate koristeći svoj korisnički profil i ličnu lozinku. Ovim elektronskim nalogom možete vršiti transakcije SEPA transferima, ali i momentalno proslediti novac drugim korisnicima istog servisa.
Vlasnička prava pripadaju Bankovnoj kooperativi, koja sarađuje sa FreedomCoop-om. Na taj način vam se omogućava nesmetana upotreba ovog bankovnog naloga, bez rizika njegove blokade (koji uglavnom nastupa usled neprihvatanja ovakvog vida raspolaganja VBR-om u vašoj zemlji).
b) Kako se prijaviti?
Najpre morate postati član FreedomCoop-a. Na ovoj stranici se možete prijaviti za članstvo u FreedomCoop-u
Nakon toga se (adekvatnom upotrebom korisničkog OCP naloga) možete prijaviti za VBR, bez dodatnih troškova. 
3 – Uslovi
Morate ispuniti jedan od sledećih uslova:
 • biti aktivan samozaposleni član;
 • obavezati se na polaganje depozita od €300 tokom vremenskog roka od šest meseci;
 • konvertovati u FairCoin najmanje 10% od ukupnog iznosa depozita ili ostvarenih transfera. Minimalan iznos transfera je 200 FairCoin-a mesečno.
c) Primeri adekvatnog korišćenja VBR-a:
Ovaj alternativni bankovni alat se može koristi za:
 • Prijem uplata iz postojećeg finansijskog sistema (na primer iz bankarskih transfera, kao i upotrebom kreditnih i debitnih kartica) i njihovo direktno usmeravanje na vašu FairCoin adresu.
 • Samostalno upravljanje ekonomskim projektima posredstvom bankovnog računa: primera radi, isplaćivanjem dobavljača roba i pružalaca usluga ili (neposrednim) plaćanjem od strane klijenata, čime se stvaraju međunarodni, regionalni (evropski) i lokalni ekonomski odnosi, koji su izvan kontrole (konvencionalnog) finansijskog sistema.
 • Organizovanje (specijalnih) kampanja društvenog finansiranja bilo koje grupe koja se nalazi izvan stega državne kontrole.
d) Šta možete i ne možete sa vašim VBR-om:
 • Možete konvertovati dekretni novac u FairCoin bez plaćanja prateće provizije. Ovaj postupak se može ostvariti FairCoin onlajn novčanikom ili transferom određenog iznosa na bilo koji drugi [FairCoin novčanik].
 • Možete prebaciti raspoloživi iznos na bilo koji drugi bankovni račun. Moguće je slanje novca na virtualnu debitnu karticu (preko servisnog provajdera trećeg lica). Omogućeno je podizanje gotovine na 10.000 bankomata (opcija je trenutno dostupna samo u Španiji i Poljskoj). Raspoložive iznose možete konvertovati u Bitkoin.
 • Možete izvršiti momentalnu uplatu bilo kom članu FreedomCoop-a.
 • Prispeće sredstava na vaš VBR je moguće samo ukoliko platilac unese sve potrebne podatke o vašem računu prilikom obavljanja transfera. Shodno tome, pre obavljanja transakcije proverite valjanost unetih podataka, radi eliminisanja mogućih rizika.
 • Gotovinu možete podići isključivo na fizičkim mestima razmene, ukoliko ferkoperska lokalna petlja (koja se nalazi u vašoj oblasti) nudi ovakvu vrstu usluge.
 • Nije moguće povezivanje kreditnih i debitnih kartica sa virtualnim bankovnim računom.