Organizujemo se kao

Lokalne petlje

Lokalne petlje su regionalni zastupnici FairCoop-a i predstavljaju  važan deo ove evropske mreže, u čijem se sastavu  nalazi i FreedomCoop. Lokalne petlje ne sačinjavaju  samo ljudi koji ulaze u njihov sastav, već predstavljaju i vezu sa celokupnim FreedomCoop-om. Na ovaj način, lokalne petlje postaju mesto spajanja ljudi na lokalnom, regionalnom  i globalnom planu
Lokalne petlje pružaju podršku prilikom registrovanja novih članova, a mogu  sprovoditi i sve neophodne administrativne zadatke, olakšavajući onim članovima FreedomCoop-a koji se  nalaze u njenoj mesnoj oblasti.  One održavaju redovne sastanke, na kojima obaveštavaju sva zainteresovana lica i novopristigle članove o prednostima ove međunarodne platforme, ili odgovaraju na različita pitanja i nedoumice. Ovakva okupljanja iniciraju društveno-socijalne veze između članova, podstičući  time dalji razvoj lokalne ekonomske saradnje.
Raspodela članskih naknada
Sredstva prikupljena od  članarina će se rasporediti na sledeći način:
60% će ostati lokalnim petljama kako bi:
  • podržali dalje širenje mreže lokalnih petlji
  • privukli nove članove, proizvođače i potrošače zainteresovane za FreedomCoop i ostale  alternativne ekonomske alate, poput FairCoin-a 
  • finansirali alternativne društvene  projekte
U slučaju da u određenom regionu ne postoji lokalna petlja, sakupljen iznos članarina biće sačuvan na računu kojim upravlja FreedomCoop Administrative Board (Administrativni odbor FreedomCoop-a). Ukoliko se nakon toga grupa ljudi odluči za organizovanje  lokalne petlje, biće im preneta  odgovornost upravljanja ovako prikupljenih sredstava. 
40% će se koristiti u međunarodnim okvirima za:
  • podršku proširenju FreedomCoop-a na evropskom nivou, investiranjem u njegovu infrastrukturu. Širenje međunarodne mreže profesionalaca i dostupnih ekonomskih dobara omogućiće dobitak svim članovima.
  • pokriće administrativnih i tekućih troškova FreedomCoop-a, koji će biti izraženi ovim iznosom