Kako upravljamo

Kako

FreedomCoop

Da biste postali član FreedomCoop-a trebate izvršiti neuzvratni članski doprinos, upisom najmanje jednog udela (kao pojedinac) ili najmanje dva udela kao grupa, po nominalnoj vrednosti od 30€ (25 FAIR) u bilo kom svojstvu. Ovim članskim doprinosom pomažete FreedomCoop-u u sticanju neophodnih finansijskih resursa. Udeli ne povlače bilo kakav interes, i mogu biti vraćeni (izraženi u Evro protivvrednosti doprinosa) nakon prestanka članstva.
Za potrebe tekućih administartivnih i tehničkih troškova svaka tri meseca se plaća periodična članska naknada, i to samo od strane samozaposlenih članova. Iznos zavisi od dinamike (ostvarenog) periodičnog profita svakog člana, u skladu sa njegovim ukupno sračunatim dobicima i troškovima. 
Ukoliko tokom početnog perioda ekonomskih aktivnosti ostvarite nizak prihod ili ga uopšte ne postignete, naknade će ostati u minimalnim iznosima. U poređenju sa brojnim poreskim sistemima država, ovo predstavlja pravičan vid oduživanja. Na ovaj način ćemo izbeći upadanje u dužnički krug, koji predstavlja korist isključivo državama i bankama. 
Ukoliko članovi (koji ne učestvuju u projekatima samozapošljavanja) ostvare određenu dobit, provizija će iznositi 8% od nominalne vrednosti svakog dohotka
Članovima koji poseduju svoje pravno lice, a koji istovremeno koriste FreedomCoop radi pružanja doprinosa cirkularnoj ekonomiji, provizija za svaku dobit će (uopšteno) iznositi 5%, a 2% u slučaju prometa roba i usluga za koje je propisan niži PDV u zemlji registracije pravnog lica, kojim navedeni članovi ostvaruju sopstvene prihode.
Plaćanjem ovakvih provizija direktno doprinosite razvoju alternativne ekonomske infrastrukture u vlastitom regionu, obzirom da se redistribucija vrednosti odvija shodno metodologiji koja je objašnjena u direktorijumu “Lokalne petlje”[http://freedomcoop.eu/local-nodes/].
VAŽNO
Svi članski doprinosi i članske provizije se plaćaju iznosima izraženim u FairCoin-u. Zbog toga će svi članovi (automatski) biti opremljeni individualnim FairCoin novčanikom (Faircoin Wallet) na našoj Otvorenoj saradničkoj platformi (Open Collaborative Platform – OCP).
Obavezna je razmena (izražena u FairCoin-u) u iznosu od 10% vrednosti vaše ostvarene dobiti. Ovakvi iznosi FairCoin-a se koriste za neophodno (obročno) namirenje članarina FreedomCoop-u. Zamenjeni FairCoin-i se (automatski) prebacuju na korisnički račun člana. 
Tabela članskih naknada
Donja tabela prikazuje progresiju provizionih kriterijuma, zasnovanih na ostvarenju (pojedinačnih) kvartalnih prihoda. Ukoliko su ovakvi prihodi veći od 10.000 Evra, proviziona progresija će se zaustaviti na 24.7% vrednosti kvartalno izražene dobiti. Ukoliko član prihoduje učešćem u više projekata, provizija će se ubirati shodno ukupnom iznosu njegove (ostvarene) dobiti.